A hatóság hivatali és felügyeleti munkáját – a jogszabályokban meghatározott módon – külső tanácsadó testület, a Kulturális Javak Bizottsága (KJB) és szakértői intézmények is segítik.

A KJB a kulturális javak védelmében érintett intézmények, szervezetek képviselőiből álló szakmai tanácsadó testület, mely a jogszabály értelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium kulturális javakkal, műtárgyakkal kapcsolatos hivatali, hatósági tevékenységét hivatott állásfoglalásával támogatni. A KJB titkársági teendőit az Építési és Közlekedési Minisztérium Kulturális Javak Főosztály látja el.

A KJB létrehozatalát, tagösszetételét és működését a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet, 5/2020. (IV.27) MvM rendelet) határozzák meg. A KJB a Kulturális Javak Főosztály előterjesztése és előkészítése alapján havonta ülésezik. Az egyes napirendi pontok, ügyek vitáját követően – a nyolc tag szavazata alapján – egyhangú, vagy többségi véleménnyel foglalnak állást az adott kérdésben. Az ülésekről készített jegyzőkönyv alapján épül be a KJB állásfoglalása a hatósági döntésekbe, határozatokba.

A KJB ülésének jegyzőkönyvei nem nyilvánosak, azok az egyes hatósági eljárások iratanyagának részét képezik, kivéve a hatósági döntések alapját képező állásfoglalásokat, valamint az általános érvénnyel megfogalmazott bizottsági ajánlásokat (pl. az egyetemes kultúra emlékeinek magyar kultúrtörténeti vonatkozásai).

A KJB munkájáról – a titkársági feladatokat ellátó főosztály vezetőjének – éves beszámolót kell készíteni. [2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019]