Kulturális Javak Főosztály

Az Építési és Közlekedési Minisztérium önálló szervezeti egységeként működő  Kulturális Javak Főosztály a hatályos jogszabályok és a Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a(z ingó) kulturális javakkal, műtárgyakkal kapcsolatos, meghatározott hatósági és hivatali feladatokat országos illetékességgel látja el. (E tekintetben az Építési és Közlekedési Minisztérium az 1998-2001 között működött Kulturális Örökség Igazgatósága [KÖI], a 2001-2012 között működött Kulturális Örökségvédelmi Hivatal [KÖH] Műtárgyfelügyeleti Iroda, a 2012-2016 között működött Forster Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda,  majd a 2017-2022 között működött Miniszterelnökség [Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály] jogutódja, illetve a 2022 május 25-én létrehozott Építési és Beruházási Minisztérium névváltozásával jött létre 2022. december 1-jén.)

A Kulturális Javak Főosztály feladata az adott szakterületen a felügyeleti munka egységes szemlélettel, magas színvonalon és hatékonysággal történő ellátása. Ennek során elvégzi a műtárgyak ideiglenes és végleges kiviteli engedélyezését, a külföldről kölcsönzött műtárgyak különleges védelméről (jogi immunitásról) szóló tanúsítványok kiállítását, a műtárgyak védetté nyilvánítását, védettségének megszüntetését, a védetté nyilvánított műtárgyak felügyeletét, a műtárgyakkal kapcsolatos jogellenes cselekmények elleni ágazati fellépés (restitúció), hatáskörébe utalt feladatait, valamint a műtárgyakkal kapcsolatos más hatósági és hivatali eljárásokat.

Feladatai ellátása érdekében az érintett műtárgyakról – részben hatósági, közhiteles jelleggel – nyilvántartást vezet, továbbá biztosítja a Kulturális Javak Bizottsága (KJB)  tanácsadó testület munkáját, együttműködik a múzeumokkal, könyvtárakkal és levéltárakkal, valamint más hatóságokkal, így a rendőri és vámszervekkel, továbbá az Európai Uniós tagállamok, és más országok társhatóságaival, valamint a nemzetközi szervezetekkel (UNESCO, ICOM, UNIDROIT).

A Kulturális Javak Főosztály (és elődszervei) munkájáról éves beszámoló készül. [20052006200720082010201120122013201420152016, 2017, 2018] Az 1998-ban központi hivatalba szervezett műtárgyfelügyeleti munka első tíz évéről, az elért eredményekről külön beszámoló készült, mely a Műemlékvédelem című folyóirat 2009. évi 6. számában nyomtatásban is megjelent.