A kulturális javak, műtárgyak védelmére az általános háttérjogszabályokon (általános közigazgatási rendtartás, Infotv., Ptk., Btk. stb.) túl különleges, ágazati jogszabályok is vonatkoznak. A hazai jogalkotás részeként az örökségvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei mellett alkalmaznunk kell a Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségekről (egyezmények végrehajtásáról) szóló jogszabályokat és az EU vonatkozó joganyagát is. Mindezek a jogszabályok összhangban állnak egymással, ezek együttesen alkotják a műtárgyfelügyeleti tevékenység jogi kereteit. A jogi szabályozásokat egészítik ki az etikai ajánlások, irányelvek is, segítve a műkereskedelem és a műtárgyforgalom résztvevőit, nehogy – akaratlan – jogi, bírósági bonyodalmak áldozatai legyenek.

Az örökségvédelmi törvény és kapcsolódó jogszabályok

Nemzetközi egyezmények

  • 1954. évi Hágai Egyezmény” [1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről]
  • 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyve” A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény
  • 1970. évi UNESCO Egyezmény” [1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről]
  • 1995. évi UNIDROIT Egyezmény” [2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről]
  • A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi UNESCO egyezmény” [A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi IX. törvény]
  • 2017. évi Nikóziai Egyezmény” [2021.  évi CXXV. törvény az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről]

Az EU kulturális javak védelmére vonatkozó joganyaga