Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a hivatali változások miatt a hivatali kapunk átalakítás alatt áll, ezért az elektronikus nyomtatványok ügyfélkapun történő feltöltése nem működik. A következő elektronikus nyomtatványaink elektronikus formában kitölthetők, kinyomtathatók, és aláírva – hagyományos úton – papíron nyújthatók be. Ahol jogszabály lehetővé teszi (pl. műtárgykiviteli engedélyezés esetén ellenőrzött bejelentés), ott az elektronikus formában kitöltött nyomtatványt elektronikus levélhez csatolva is be lehet küldeni a Műtárgyfelügyelet részére. Köszönjük megértését és türelmét!

Papír alapon és meghatározott esetben elektronikus dokumentumként benyújtható kérelmek

Nem elektronikus (hagyományos papíralapú) ügyintézés esetén lehetősége van a lenti nyomtatványok közül az alábbiakat kitölteni és kinyomtatni, majd aláírva (postán, személyesen, faxon stb.) a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztályra (Műtárgyfelügyeletre) eljuttatni. Amennyiben az előbbi módon történő ügyintézés akadályba ütközik, lehetősége van a PDF, illetve Word formátumú nyomtatványok kinyomtatása után – hagyományos módon – kézzel történő kitöltésére, és beküldésére: