Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a hivatali változások miatt elektronikus nyomtatványok ügyfélkapun történő feltöltése nem működik. A következő elektronikus nyomtatványaink elektronikus formában kitölthetők, kinyomtathatók, és aláírva – hagyományos úton – papíron nyújthatók be. Ahol jogszabály lehetővé teszi (pl. műtárgykiviteli engedélyezés esetén ellenőrzött bejelentés), ott az elektronikus formában kitöltött nyomtatványt elektronikus levélhez csatolva is be lehet küldeni az Építési és Közlekedési Minisztérium Kulturális Javak Főosztály részére. Köszönjük megértését és türelmét!

Papír alapon és meghatározott esetben elektronikus dokumentumként benyújtható kérelmek

Nem elektronikus (hagyományos papíralapú) ügyintézés esetén lehetősége van a lenti nyomtatványok közül az alábbiakat kitölteni és kinyomtatni, majd aláírva (postán, személyesen, faxon stb.) az Építési és Közlekedési Minisztérium Kulturális Javak Főosztályra eljuttatni. Amennyiben az előbbi módon történő ügyintézés akadályba ütközik, lehetősége van a PDF, illetve Word formátumú nyomtatványok kinyomtatása után – hagyományos módon – kézzel történő kitöltésére, és beküldésére:

A Műtárgyfelügyelet által kibocsátott határozatok és végzések ellen az ügyfelek részére – a bennük szereplő jogorvoslati útmutatás szerint – 2016 nyara óta csak rendkívüli jogorvoslatnak van helye, azok bíróság előtt támadhatók meg. A jogszabályok szerint elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. Ezért a keresetlevelet jogi képviselővel eljáró ügyfélnek a megfelelő elektronikus űrlap kitöltésével kell benyújtania. A bíróság a megtámadott hatósági döntést helyben hagyva, megsemmisítve, vagy módosítva hozza meg döntését.