Az Építészeti Főosztály a műemléki értéket érintő beavatkozások esetén - elsősorban hatóság és a döntéshozók munkájának támogatására műemléki konzultációt folytat le a hatósági eljárás szakaszában, melyről véleményt állít ki. Ennek során vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység

a) szakszerű-e,

b) a benyújtott tervek alapján a védett műemléki érték védelmét veszélyezteti-e, valamint

c) a műemlék és műemléki jelentőségű terület esetében az érték érvényesülését szolgálja-e;

d) építészeti minősége a műemléki érték érvényesülését szolgálja e.

A konzultációra a tervezőn és a beruházón kívül minden esetben meghívjuk az érintett település főépítészét és a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság ügygazda munkatársát.

A konzultációhoz szükséges adatlap letölthető itt. A kitöltött adatlapot a tervekkel együtt kérjük az ÉTDR-re feltölteni. A konzultáció időpontjával kapcsolatban munkatársunk a kezdeményezővel egyeztet.