A Közérdekű kulturális értékként bejegyzett kulturális javak, illetve gyűjteményük adatait táblázatos adatközlés formájában tesszük közzé. A bejegyzés feltételeit a jogszabályok határozzák meg, az eljárásról honlapunk külön oldala, vagy megkeresésre az Építési és Közlekedési Minisztérium Kulturális Javak Főosztálya ad tájékoztatást. 

Közérdekű kulturális értékek