A kivitelre engedélyezett műtárgyak adatai nyilvánosan nem kereshetők, de kérésre adatot szolgáltatunk. Az adatszolgáltatást írásban kell a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztályán (Műtárgyfelügyeleten) kérelmezni. Az adatszolgáltatás díjköteles, a díj mértéke egy tárgy esetén 4500 forint, több tárgyra kiterjedő kérelem esetén az első tárgy tekintetében 4500 forint, a kérelemben szeplő minden további tárgy esetében tárgyanként 1700 forint.