A kivitelre engedélyezett műtárgyak adatai nyilvánosan nem kereshetők, de kérésre adatot szolgáltatunk. Az adatszolgáltatást írásban kell a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztályán (Műtárgyfelügyeleten) kérelmezni. Az adatszolgáltatás 2021. január 1-jétől illeték- és díjmentes.