Adatszolgáltatás

A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára vezeti a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) d) pontja alapján a nyilvántartott műemléki értékek, a műemlékek, a műemléki jelentőségű területek, a műemléki környezetek és a történeti tájak, központi, közhiteles nyilvántartását. Az ebben szereplő adatokból a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III.11.) MvM rendelet 6. §-ában foglaltak értelmében kérelemre adatot szolgáltat.

Hatósági bizonyítvány

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján a hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány bizonyító közokirat: a benne foglalt tények és adatok valódiságát vélelmezni kell.

A letölthető nyomtatványokhoz csatolt tájékoztatókban további tudnivalók olvashatók az adatszolgáltatás és a hatósági bizonyítvány kiadásáról valamint az illeték- és díjmentességről. A kérőlapokat a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztályának címezve az TimmUCxuqvEo7jNN4mk4ZXJrZXp0ZXRva0BtZS5nb3YuaHU= e-mail címre vagy a 1357 Budapest, Pf. 6. postacímre kérjük megküldeni.


Tájékoztatók és letölthető nyomtatványok:

Kérőlap és tájékoztató nyilvántartásban szereplő adat szolgáltatásához

Kérőlap és tájékoztató hatósági bizonyítvány kiadásához

Nyilatkozat illeték- és díjmentességről