A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 86. §-a alapján az I. és II. bírságkategóriába tartozó műemlékek ( az ingatlan-nyilvántartásban műemlék jogi jellegű ingatlan) közül az 1998 előtt védetté nyilvánítottak mindegyikén, az 1998 után védetté nyilvánítottak közül azokon áll fenn az állami elővásárlási jog, amelyek esetében azt a védetté nyilvánító, illetőleg a védettséget módosító miniszteri rendelet kimondja. Tájékoztató a fontosabb eljárási tudnivalókról itt elérhető.

Védett régészeti lelőhelyek esetén csak abban az esetben áll fenn az állami elővásárlási jog, ha a védetté nyilvánítást kimondó miniszteri rendelet erről kifejezetten rendelkezik.

Nyilvántartott műemléki értéken, műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezetnek minősülő ingatlanon az állami elővásárlási jog nem áll fenn.

Az állami elővásárlási jogot a Miniszterelnökséget vezető Miniszter gyakorolja.

Tájékoztató a fontosabb eljárási tudnivalókról itt elérhető.