MŰTÁRGYFELÜGYELET

Műtárgyfelügyelet – Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály

A Miniszterelnökség önálló szervezeti egységeként működő  Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály (Műtárgyfelügyelet)hatályos jogszabályok és a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a(z ingó) kulturális javakkal, műtárgyakkal kapcsolatos, meghatározott hatósági és hivatali feladatokat országos illetékességgel látja el. (E tekintetben a Miniszterelnökség az 1998-2001 között működött Kulturális Örökség Igazgatósága [KÖI], a 2001-2012 között működött Kulturális Örökségvédelmi Hivatal [KÖH] Műtárgyfelügyeleti Iroda, majd a 2012-2016 között működött Forster Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda jogutódja.) A Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály vezetője a miniszter nevében gyakorolja a kiadmányozási jogkört.

A Műtárgyfelügyelet feladata az adott szakterületen a felügyeleti munka egységes szemlélettel, magas színvonalon és hatékonysággal történő ellátása. Ennek során elvégzi a műtárgyak ideiglenes és végleges kiviteli engedélyezését, a külföldről kölcsönzött műtárgyak különleges védelméről (jogi immunitásról) szóló tanúsítványok kiállítását, a műtárgyak védetté nyilvánítását, védettségének megszüntetését, a védetté nyilvánított műtárgyak felügyeletét, a műtárgyakkal kapcsolatos jogellenes cselekmények elleni ágazati fellépés (restitúció), hatáskörébe utalt feladatait, valamint a műtárgyakkal kapcsolatos más hatósági és hivatali eljárásokat.

Feladatai ellátása érdekében az érintett műtárgyakról – részben hatósági, közhiteles jelleggel – nyilvántartást vezet, továbbá biztosítja a Kulturális Javak Bizottsága (KJB)  tanácsadó testület munkáját, együttműködik a múzeumokkal, könyvtárakkal és levéltárakkal, valamint más hatóságokkal, így a rendőri és vámszervekkel, továbbá az Európai Uniós tagállamok, és más országok társhatóságaival, valamint a nemzetközi szervezetekkel (UNESCO, ICOM, UNIDROIT).

A Műtárgyfelügyelet (és elődszervei) munkájáról éves beszámoló készül. [20052006200720082010201120122013201420152016, 2017, 2018] Az 1998-ban központi hivatalba szervezett műtárgyfelügyeleti munka első tíz évéről, az elért eredményekről külön beszámoló készült, mely a Műemlékvédelem című folyóirat 2009. évi 6. számában nyomtatásban is megjelent.

Menü

Főoldal

MŰEMLÉKVÉDELEM

RÉGÉSZET

VILÁGÖRÖKSÉG

MŰTÁRGYFELÜGYELET

Navigáció