1) A műemlékek fenntartásáról, jókarbantartásáról annak tulajdonosa (tulajdonosi jogok gyakorlója), vagyonkezelője, használója, ingyenes használója az általános építésügyi és az örökségvédelmi előírások szerint köteles gondoskodni.
2) A műemléket épségben, jellegük megváltoztatása nélkül kell fenntartani. A műemlék esetében a fenntartási, jókarbantartási kötelezettség kiterjed az azok sajátos értékeit képező építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira, felszerelési tárgyaira.
3) A műemléket a műemléki értékéhez, jellegéhez, történelmi jelentőségéhez méltóan, a védett értékek veszélyeztetését kizáró módon kell használni, illetve hasznosítani.
4) A műemlékek használata és funkcióváltása során a műemléki értékeket nem veszélyeztető fenntartható használatnak és gazdasági fenntarthatóságnak van helye.
5) Műemlék esetén, ha a tervezett tevékenység védett műemléki értéket érint vagy roncsol, illetve megjelenésének megváltoztatását eredményezi vagy érvényesülését befolyásolja a helyi (a műemlék elhelyezkedése szerint illetékes) Kormányhivatal Járási (Kerületi) Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya előzetes engedélye szükséges.
6) Műemlék korszerűsítése – különösen az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények betartása, az energia-megtakarítási célú felújítás – nem okozhatja a műemléki védelem alapját képező értékeinek helyreállíthatatlan sérülését, elvesztését.
7) A műemlék egésze nem bontható le. A műemlék részleges bontása csak meghatározott esetekben
(pl.: életveszély-elhárítás, műszaki állagbiztosítás) lehetséges.