2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) a kulturális örökség védelméről

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról (hatályos: 2018. IV. 10-től)

496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról (hatályos: 2018. IV. 9-ig)

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről

455/2017. (XII.27.) Korm. rendelet a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól