Adatszolgáltatás: a hatóság az általa vezetett nyilvántartás adataiból kérelemre információt szolgáltat igazgatási szolgáltatási díj ellenében. 

Igazgatási szolgáltatási díj: a hatóságot a jogszabály alapján az adatszolgáltatásért megillető, a kérelmező által megfizetendő díj.

Hiánypótlás: a hatóság által kiadott végzés, melyben a kérelmezőt felhívja az ügy folytatásához szükséges adatok megadására vagy a díj befizetésére.

Díjmentesség: a jogszabály által meghatározott esetekben a kérelmező mentesül az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól (pl. önkormányzatok, egyházak, alapítványok stb.)

  1. A hatóság kérelemre adatot szolgáltat.
  2. Adatszolgáltatási kérelem bárki által benyújtható.
  3. A kérelem benyújtása postai úton történhet. 
  4. A kérelemnek tartalmaznia kell a tárgyi ingatlan helyrajzi számát, a kérelmező nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, vagy az oldalon letölthető adatlapon szereplő adatokat.
  5. A hatóság a kérelmet megvizsgálja, ha hiányzik belőle adat, hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. A hiánypótlás 8 napon túli nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. 
  6. Az ügyintéző a jogszabályban meghatározott módon a kért adatok száma alapján meghatározza az igazgatási szolgáltatási díj összegét (5 adatig 2200 Ft, minden további adat után + 220 Ft), melyről hiánypótlásra való felszólítást küld a kérelmezőnek. A díjat a Miniszterelnökség 10032000-00294889-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell befizetni. A díj befizetését vagy a díjfizetés alóli mentességet a kérelmezőnek a hatóság felé igazolni kell. A hiánypótlás 8 napon túli nem teljesítése esetén az eljárás megszüntethető. 
  7. Az igazgatási szolgáltatási díj beérkezése után az ügyintéző papír alapon megküldi a kérelmezőnek az adatszolgáltatást, mely tartalmazza a tárgyi ingatlanon található műemlék nevét, azonosító számát, helyrajzi számát, bírság kategóriába sorolását valamint a védés évét a védetté nyilvánító jogszabály számával.