A miniszter jóváhagyása szükséges a meghatározott jogügyletek létrejöttéhez (pl.: állami vagyon körébe tartozó műemlék tulajdon-átruházása, biztosítékul adása). Az előzetes jóváhagyás a jogügylet érvényességi kelléke. A miniszter jóváhagyását megtagadhatja, ha a jogügylet a védettséget megalapozó értéket veszélyezteti.
A műemlékek tekintetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, ha ezt a védetté nyilvánító, illetőleg a védettséget módosító rendelet kimondja. Az állami elővásárlásra vonatkozó szabályozás korábban ettől eltérő volt. Az állami elővásárlási jog fennállásáról érdeklődni a műemlék-nyilvántartást vezető Hatóságnál lehet.
A Magyar Állam elővásárlási jogát műemlékek esetében a kulturális örökségvédelemért felelős Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.