Isten hozta a Kormány örökségvédelmi honlapján!

A „kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti és az egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője”. „A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára.”– olvashatjuk az örökségvédelmi törvény bevezetőjében. A törvényi rendelkezések mögött Magyarország Alaptörvénye áll, melynek P) cikke alkotmányos előírásként rögzíti, hogy a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

A kormányzaton belül a kulturális örökség védelméért felelős Miniszterelnökséget vezető miniszter közvetlenül is ellát meghatározott hatósági és központi hivatali feladatokat. Így az ingó kulturális javak, műtárgyak, műkincsek védelmével, a műemléki, régészeti, illetőleg világörökségi ingatlan örökség nyilvántartásával, valamint a védetté nyilvánításukkal kapcsolatos hatósági és jogalkotási feladatokért, valamint annak tudományos előkészítéséért is a miniszter felelős. Az ingatlan örökséget érintő, és a területi kormányhivatalok által ellátott hatósági feladatok felügyelete, szakmai irányítása mellett a miniszter felelős a vonatkozó műemléki és régészeti szakértői névjegyzékek vezetéséért is. A miniszter működteti az örökségvédelmi hatósági munkát támogató szakmai tanácsadó testületeket is, az Ásatási Bizottság, a Műemléki Tanácsadó Testület és a Kulturális Javak Bizottsága adminisztrációjával. A feladatellátást országos illetékességgel – a határozatok, végzések és egyéb iratok előkészítésével és kiadmányozásával – a Miniszterelnökségen belül az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár felügyelete alatt álló, önálló szervezeti egységek biztosítják, köztük a Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály. A műtárgy-, műemléki, régészeti és világörökségi védettségi nyilvántartások, valamint a szakértői névjegyzékek közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek. A miniszter nevében meghozott védettségi, engedélyezési, vagy nyilvántartási hatósági döntések ellen jogorvoslatnak lehet helye, bíróságon támadhatók meg. A szakmai tanácsadó testületek véleménye, állásfoglalása a hatósági döntésekbe épül be, vele szemben jogorvoslattal csak a hatósági döntésben lehet élni.

Az örökségvédelem.kormány.hu oldalunkon a műtárgyfelügyelettel, védett örökségi ingatlanértékek nyilvántartásával, valamint a védések tudományos előkészítő hátterével kapcsolatos elérhetőségeket, jogszabályi és eljárási útmutatókat, adatbázis-keresőket, valamint az ingatlan örökség védelmét ellátó területi szerveknek és a tulajdonosoknak szóló ajánlásokat, iránymutatásokat találhat.